Informació Grups Municipals

 

    28/01/2016
    L'Administració ha evolucionat en els últims anys de manera exponencial dins del marc de les noves tecnologies. Els ajuntaments han donat un bot qualitatiu adaptant-se a la nova realitat electrònica unint tres conceptes en la gestió com són: l'eficàcia, la eficiència i la seguretat
    9/06/2017
    El próximo Pleno del día 15 de Junio, el Grupo Municipal de Ciudadanos Llíria, presentara una moción, solicitando el estudio y redacción de una Ordenanza municipal, que se encargue de regular la Publicidad Exterior, en todos los ámbitos públicos, del municipio de LLíria.

 

Site developed with Drupal